Slib RR, Znak a Motto Royal Rangers

Znak RR:

Název „Royal Rangers“ vyjadřuje rozhodnutí být strážcem zákona našeho Krále králů. Jsme tedy Královští jezdci, snažící se zachovávat právo a žít podle vůle našeho Krále Stvořitele.

RR EmblemZlaté hroty:

v popředí vyjadřují čtyři oblasti života, které chceme u mladého člověka pozitivně ovlivňovat

 fyzická, duševní, duchovní a sociální.

Červené hroty:

vyjadřují základní učení Bible, která je pro nás učebnicí života:

Spasení, Uzdravení, Duch Svatý a Vytržení.

Modré hroty:

symbolizují zákoník Royal Rangers, který zní:

Royal Rangers je bdělý - je psychicky, fyzicky a duchovně bdělý.
Royal Rangers je čistý - je čistý na těle, mysli i řeči.
Royal Rangers je čestný - nelže, nepodvádí a nekrade.
Royal Rangers je statečný - je statečný i přes nebezpečí, kritiku a hrozby.
Royal Rangers je věrný - je věrný svému sboru, rodině, Přední hlídce a přátelům.
Royal Rangers je zdvořilý - je zdvořilý, laskavý a ohleduplný.
Royal Rangers je poslušný - poslouchá své rodiče, vedoucí a autority.
Royal Rangers je duchovní - modlí se, čte Bibli a svědčí.

 

Slib RR

S Boží pomocí budu, jak nejlépe umím,
sloužit Bohu, svému sboru a kamarádům,
žít podle zákoníku Royal Rangers tak,
abych učinil „zlatý zákon“
svým každodenním zákonem.

 

Zlatýzákon:

Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.

Matouš 7,12

 

Motto RoyalRangers:

„Vždy připraven“ - připravený pracovat, hrát si, sloužit, uctívat, žít a poslouchat Boží Slovo

 

 

Posted in Nezařazené.