O nás

 

Toužili po oddílu, kde bychom se scházeli a jezdili na výpravy. Chtělo to pořádnou bandu kolem sebe.med advice Byli jsme smutní, že zde žádný oddíl není. A dnes jsou zde stále kluci a holky, kteří mají sen nejen o kamarádství, ale i o přírodě a úžasných dobrodružstvích. Každý chc cell phone trackinge zažít kus něčeho, co zůstane navždy zapsáno v našich srdcích. Proto jsme založili tento oddíl s poněkud netradičním názvem - Royal Rangers(dále RR). Jsme řádově 7 oddílem z dalších cca 35 v ČR. Oddíl je dle vzoru medadvice.net Amerických RR a našich evropských RR ze Švýcarska, Německa a Anglie.

Celkový záměr tohoto klubově skautského setkávání se odvíjí od křesťanských základů. Royal Rangers, se jmenujeme ne podle námořní pěchoty, ale dle Krále Králů Ježíše Krista k němuž se tímto hlásíme. On jediný nám dává sílu žít ctnostný život. Mnoho z nás se snaží žít dobře, ale potřebujeme změnit ve vnitř, jinak naše snažení často vychází naprázdno. I náš zákoník, dle znaku RR, může zůstat jen slovy.

Scházíme se od r. 1999. A jsme rádi, že se potkáváme se skvělými kluky a holkami z Hodslavic, Hostašovi, Straníka a Mořkova.

Schůzky

Přes rok se setkáváme v pravidelných schůzkách každý pátek ve dvou věkových kategoriích. Greenhorni tvoří 1. kategorii, jsou to děti do 10 let. Trapeři a Rangeři jsou děti od 10 let. Schůzky mají https://es.medadvice.net/clerel-skin/pro každý školní rok nějaké téma - např. Abraham nebo Dobrodružství na piraní řece. Na schůzkách s dětmi hrajeme hry, čteme si příběhy, povídáme si o Bohu, přírodě a společných zážitcích.

Víkendovky

V průběhu roku pořádáme i víkendové akce na vesměs turistických chatách v blízkém okolí (např. potáboráky - fotogalerie zde) Na russian women average height jaře a podzim jsme i sjížděli řeku Moravici v nafukovacích lodích typu pálava. V zimě pořádáme Snowchatu pro ty co maj rádi lyže nebo snowboard. Občas podniknem i nějaký ten výšlap na přilehlé kopce.

 

Velký stanový tábor

O prázdninách každoročně pořádáme stanový tábor. Všechny táborové stavby (jako stany, kuchyně, umývárky, sprchu) si stavíme sami. Stavby jsou svázány pouze provazy za pomoci speciálních uzlů a vazeb. V našich kuchyních si sami vaříme. Tábory mají vždy nějaké zvláštní zaměření, třeba námořnický, misionářský, rytířský,... Na táboře můžeš zažít spousty legrace i napětí při různých bojových hrách, soutěžích a sportovních kláních.

 

Tábor pro děti do 10 let

Také pořádáme tábor pro menší děti který bývá na chatě v Kateřinicích na Pasekách. Většinou se je jedná o týdení pobyt kde se učíme poznávat Boha, přírodu, hrát si a sportovat.

 

Royal a ČCE - Českobratrská církev evangelická

Náš oddíl je spjat se sborem Evangelické církve Hodslavice. Avšak na naše setkání nechodí jenom děti z církve. Děti ve všech kmenech jsou různé. Vše samozřejmě záleží na naší domluvě s rodiči. I když jsme spjatí s našim sborem, je celkově práce Royal Rangers nadcírkevní, protože v naší republice jsou jeho oddíly v různých církvích. Naše práce by však bez širší podpory církevního společenství neměla smysl(jak praktické, tak duchovní). Ke scházení využíváme v Hodslavicích prostory sboru.

Sbor v Hodslavicích a kazatelských stanicích Mořkov a Straník je zde již od dob reformace a jejího rozšíření v 16 st. A přes různé dějinné zvraty přetrval až do dnes. Z našeho kraje odcházela v pohnutých dobách protireformace řada tzv.Moravských bratří. Jedna z nejvýznačnějších postav Moravských bratří Kristián David se narodil 9km odtud v Ženklavě. Z našeho sboru pochází řada farářů a dalších význačných lidí(viz Hodslavice).

Setkání sboru na které se můžete přijít podívat jsou v neděli - Mořkov 8h v modlitebně, Hodslavice 9,15h v kostele a Straník 10,45h sál klubu důchodců. Kromě toho je možné kontaktovat faráře v Hodslavicích.

 

Historie RRHistorie Royal Rangers

Původně vznikla organizace Royal Rangers v šedesátých létech v USA s cílem pomoci mladým lidem najít skutečné životní hodnoty, pomoci jim vybudovat zdravý a pevný charakter a chránit je před negativními jevy, zejména násilím, alkoholismem a drogami. Za tímto účelem byl vypracován program a metody práce, na které dnes navazují Royal Rangers po celém světě. Jak to probíhalo v USA se můžete podívat na adrese RR USA.

V roce 1981 byla organizace Royal Rangers předvedená v Německu a Švýcarsku, následně byl vypracován tzv. evropský model, podle kterého dnes pracujeme ve většině evropských zemí. Jedná se především o literaturu pro http://fr.medadvice.net/yooslim děti a vedoucí, způsob práce s dětmi, výcvik vedoucích a spolupráce s rodiči.

V České republice jsme se s Royal Rangers seznámili v roce 1992, kdy se 12 vedoucích z naší země zúčastnilo národního výcvikového tábora https://domyhomework.pro/ ve Švýcarsku. Program a způsob práce nás natolik zaujal, že jsme hned následující rok, tj.1993 zorganizovali první Národní výcvikový tábor pro vedoucí a tímto začali budovat Royal Rangers v naší zemi.

Ahoj momentálně probíhá tábor na spálově 2010.

Já Jsem.............. Jsem který Jsem. Víš kdo Jsem?

Jsem rád milý tábotníku/tábornice, že jsi přijal/přijala mé pozvání. Vítám Tě,

čekal jsem právě na Tebe. Půjdeme cestou jednoho a mnohých, cestou trnitou, ale

prošlapanou. Cestou kde můžeš nalézt sám найти работу в спбsebe, pravé přátele,ale i Mně.